Hry, Zkoumej a hledej

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 16–30 osob
Čas : 30–45 min

Ze seznamu slov žáci vyberou taková, která odrážejí kvalitu jejich práce.

Cíle a témata: 

Zhodnotit práci ve skupině (poučit se z úspěchu i neúspěchu), volit z variant, diskutovat, vyjadřovat se, formulovat názor.

Průběh: 

  1. Napište na tabuli řadu slov, která souvisí s pozitivním i negativním hodnocením práce a chování celé třídy/celého parlamentu za uplynulé období (např. za čtvrtletí).
  2. Nechte žáky vybrat a zapsat na kartičky výrazy, které charakterizují jejich chování a pracovní úsilí v daném období. (Jak jsme pracovali?).
  3. Ne všechna slova budou pro žáky použitelná, nemusí se snažit je všechna zařadit.
  4. Vybraná slova pak žáci nalepí na balicí papír: nalevo negativa, napravo pozitiva.

Reflexe: 

Položte žákům otázky:

„Když vidíte před sebou takto zhodnocené minulé období, co vás k tomu napadá? S čím by se dalo něco udělat? Co byste chtěli vylepšit? Jak poznáme, že se to zlepšilo? Kdo to pozná, podle čeho?“ 

Prostředí : vevnitř
Poznámky : Aktivitu je možné realizovat v různě velkých skupinkách s žáky všech věkových kategorií.
Nástroje : tabule, křída, kartičky, fixy, pastelky, balicí papír, lepenka