Hry, Životopis

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : libovolná skupina
Čas : 30–45 min

Hra vhodná pro nový kolektiv nebo pro hlubší seznámení s ostatními ve skupině. Žáci si zároveň procvičí komunikační dovednosti.

Cíle a témata: 

 • Dozvědět se nové informace
 • Zlepšit komunikační dovednosti (prezentaci).

Průběh: 

 1. Pověste ve třídě velký papír s otázkami, nebo si je předem napište na tabuli.
 2. Zeptejte se, zda žáci vědí, co to je životopis a k čemu slouží.
 3. Poté vyzvěte žáky, zda by chtěl jít někdo před tabuli a odpovědět na dané otázky.
 4. Žák odpovídá na otázky a spolužáci mu mohou pokládat další, pokud chtějí nějakou informaci dovysvětlit.

Reflexe: 

Po přečtení všech otázek můžete s žákem, který odpovídal, a s ostatními ve třídě zreflektovat jeho mluvený projev (hlasitost, zřetelnost, oční kontakt, postoj).

Prostředí :
Poznámky : Hra je u dětí velmi oblíbená. Zpočátku k tabuli nikdo příliš nechce, ale v průběhu hry se osmělí i další žáci. Můžete vždy vyzvat třeba i jen jednoho žáka.
Nástroje : velký papír s nápisem ŽIVOTOPIS s následujícími otázkami:
 • Jméno a příjmení
 • Jméno tvojí mamky a taťky
 • Kde bydlíte? (V jakém městě? V rodinném nebo panelovém domě)
 • Kolik máš sourozenců? Jak se jmenují, kolik jim je let?
 • Co dělají tvoji sourozenci?
 • Máš domácí zvíře?
 • Jaké předměty tě ve škole baví?
 • Jaké domácí práce děláš rád a jaké nerad a proč?
 • Jaké máš koníčky?
 • Oblíbená barva, knížka, film, seriál, počítačová hra, jídlo roční období, kniha...