Hry, Živé pexeso

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 16–30 osob
Čas : 15–30 min

Pomocí známé hry můžeme navodit aktivní pozornost. Tato aktivita je také vhodná pro náhodné rozdělení dětí do dvojic. Při prvních setkáních žákovského parlamentu nám může posloužit pro zapamatování jmen.

Cíle a témata: 

Trénovat pozornost a soustředěnost.

Průběh: 

  1. Vyberte dva až tři dobrovolníky, dle toho, zda je sudý nebo lichý počet žáků. Tito žáci budou hledat dvojice obrázků.
  2. Ostatním žákům rozdejte kartičky pexesa, aby měl každý jeden obrázek.
  3. Žáci, kteří hledají dvojice, neobracejí kartičky, ale vyvolávají jednotlivé žáky jejich jmény.
  4. Když je žák vyvolán, stoupne si a řekne, jaký má obrázek.
  5. Cílem hry je najít co nejvíce správných dvojic.

Reflexe: 

Hra se obejde bez reflexe, pokud však máte pocit,  že by skupině zamyšlení prospělo, můžete jej směřovat otázkami k tomu, co pomáhalo žákům k úspěšným odhadům a co bylo naopak těžké. Jak se například soustředěnost dá využít při zasedání parlamentu?

Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Ve dvojicích mohou žáci pokračovat v další činnosti. Hru se staršími ročníky (zhruba od 3. třídy) obměňujeme tak (pokud vyrábíte vlastní pexeso), aby žáci nehledali stejné obrázky, ale motivy, které spolu souvisí, např. žlutý odpadkový koš a papír.
Nástroje : Pexeso - pro žáky prvních tříd je vhodné klasické pexeso, od 3. třídy můžete také vyrobit vlastní pexeso pro řešení různých otázek. Navodíte tím atmosféru a zjistíte, co děti o daném problému vědí.