Hry, Zhodnocení týmové spolupráce

Cílová skupina : žáci 2. stupně
Počet osob : 6–15 osob
Čas : 30–45 min

Tento způsob zhodnocení týmové spolupráce využijete především u větších a dlouhodobějších projektů. Zcela jistě je vhodný i pro zhodnocení práce třídy.

Cíle a témata: 

 • Vyjmenovat, co je důležité pro dobrou týmovou práci.
 • Po určitém období (zakončeném projektu, uplynulém pololetí apod.) podle těchto kritérií ohodnotit svoji práci.

Průběh: 

 1. Vyzvěte žáky, aby vyjmenovali faktory důležité pro týmovou spolupráci. Spolupráce je velice široký pojem co nám konkrétně pomůže, aby byla spolupráce kvalitní?
 2. Na seznamu důležitých věcí se tak mohou ocitnout tyto pojmy:
  Pravdomluvnosti, tolerance, pomáhat druhým, naslouchat, trpělivost, domlouvat se, rozdělit role, zkoušet si různé role, zodpovědnost, disciplína, důvěra slušnost, dodržování termínů, soustředěnost, ohleduplnost, diskuse, empatie, organizovanost, apod.
 3. Seznam by měla sestavit skupina a měl by obsahovat alespoň 10 konkrétních pojmů (nikoliv například „komunikace“).
 4. Každý žák se následně stručně, ale co nejkonkrétněji, vyjádří (ústně či písemně) k těmto otázkám:
  a) V kterém z těchto bodů jsem zvláště dopomohl k dobré spolupráci?
  b) Které body jsou pro mě náročné?
  c) Ve kterém bodě se budeme muset jako celá skupina zlepšit?

 

Prostředí : vevnitř
Poznámky : Žáci mohou s osvědčeným receptem na spolupráci přejet z prožitkového kurzu. Zeptejte se jich, zda si podobný seznam přivezli a jak s ním chtějí dále naložit (někam vyvěsit, dát do elektronické podoby, založit...). Tuto aktivitu lze brát také jako podklad pro jiné podoby auto-evaluace žáků, např. metodou „Hodně nebo málo“: Nejprve každý za sebe vyplní dotazník s kolonkami ohodnocenými od minus čtyř do plus čtyř. Položky jsou následující: Věta vždy začíná: „Tentokrát jsem...“ a pokračuje: „naslouchal druhým, vyzkoušel nové věci, se prosadil, mluvil, riskoval,, pomáhal řešit problémy, způsobil konflikt, spolurozhodoval, spolupracoval, plánoval, bral ohledy na druhé, přemýšlel, objevil své hranice, se učil, měl strach, přijal výzvy, se bavil, převzal odpovědnost, nabyl sebevědomí, se fyzicky namáhal, byl úspěšný.“ Poté může následovat fáze, kdy skupina své odpovědi prodiskutuje, případně navrhne, jak postupovat dále, pokud se ve skupině vyskytují podobné potřeby, nedostatky, atd.
Nástroje : velký papír, fixy