Hry, Výzdoba třídy po letních prázdninách

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 16–30 osob
Čas : víc než 45 min

Aktivita umožňuje žákům sdílet zážitky z prázdnin a tím vzájemně komunikovat a učit se naslouchat.

Cíle a témata:

  • Naslouchat příběhům spolužáků.
  • Učit se z řečeného vybrat to podstatné.
  • Prezentovat před skupinou.
  • Vyzdobit si své prostředí.

Průběh: 

  1. Rozdělte žáky do menších skupin.
  2. Vyzvěte je, aby si vyprávěli, kde byli o prázdninách, co zajímavého viděli a prožili, co je potkalo.
  3. Jeden zástupce z každé skupiny si na papír připraví krátké povídání o zážitcích svých spolužáků a ty pak převypráví ostatním žákům ve třídě.
  4. Ve druhé hodině dejte na nástěnku mapu ČR a Evropy.
  5. Žáci jeden po druhém přistupují k nástěnce a s komentářem označí barevnými špendlíky a nápisy místa, která navštívili a přidají (nalepí) na mapu své pohlednice a fotografie.

Reflexe: 

Zeptejte se žáků, zda jim je ve vyzdobené místnosti příjemněji než předtím, jestli bylo povídání o zážitcích zajímavé apod.

Sdělte žákům, že ohlížení za zážitky a jejich sdílení je velmi důležitou součástí života, učíme se něco o kamarádech, více si rozumíme a je to příjemné. I v parlamentu (ve třídě) se proto budeme za našimi zážitky ohlížet.

 

 

Prostředí : vevnitř
Poznámky : Chcete-li, aby byla mapa ozdobena fotografiemi či pohlednicemi, je nutné to žákům říci předem. Aktivitu je možné realizovat v různě velkých skupinách s žáky všech věkových kategorií. Doporučujeme zvážit, zda ve vašem parlamentu (vaší třídě) touto aktivitou příliš nevyniknou sociokulturní rozdíly mezi žáky.
Nástroje : mapa Evropy a ČR (stačí slepá mapa), fixy, pastelky, balicí papír, lepenka, pohlednice a fotografie z prázdnin