Hry, Výměnný obchod

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 16–30 osob
Čas : 15–30 min

Krátká nenáročná aktivita vhodná k bližšímu poznání členů skupiny. Zároveň si děti procvičí paměť a vyprávění příběhů. Aktivita je vhodná do třídnických hodin i na zasedání parlamentu.

Cíle a témata: 

  • Umět si zapamatovat a později převyprávět příběh osobního předmětu.
  • Předávat si co nejpřesněji informace.

Průběh: 

  1. Cílem hry je přidat příběh o osobním předmětu dalšímu člověku.
  2. Nechte děti, ať se rozptýlí po třídě. Postupně se potkávají ve dvojicích Předají si svůj osobní předmět a řeknou k němu svůj příběh – proč ho mám, od koho, kde jsem k němu přišel. Druhý z dvojice naslouchá. Poté si role vymění.
  3. Pak se dvojice rozejde a každý si najde jiného partnera. Teď už ale nepředává svůj příběh, ale příběh daného předmětu, který právě dostal. Nesmí zapomenout říci i jméno toho, kdo mu příběh vyprávěl.
  4. Např. „Mám Tondův předmět, ten ho dostal od babičky k 9. narozeninám a má ho moc rád.“
  5. Podle jejich věku nechte dětem přiměřený časový limit. Čím víckrát se děti potkají, tím častěji se mění příběhy. Cílem je zapamatovat si vždy ten poslední a správně ho předat.
  6. Když uplyne časový limit, posaďte děti do kroužku. Každý má v ruce (většinou) cizí předmět, předá ho původnímu majiteli a řekne mu jeho vlastní příběh. (Může nastat situace, že má žák v ruce vlastní předmět, pak musí prozradit svůj příběh sám. Pokud někdo zapomene příběh nebo majitele, pak se dotyčný přihlásí a příběh převypráví.
Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Čím delší je časový limit, tím je těžší uchovat příběh. V tu chvíli se již předávaná informace znatelně odlišuje od původní. Pokud hru hrají i menší děti, je dobré ji nejprve ukázat jako scénku ve dvojici, aby lépe pochopily její smysl. Hra se dá hrát opakovaně. Můžete vyzkoušet i návodné situace. Zadavatel určí konkrétní podmínky předávek, např. nepředávají se vlastní informace o předmětu, ale třeba vlastnosti, děj ze školy, reálná situace...Hra je zábavná, ale dobré si ji procvičit v kratším čase a s menším počtem dětí.
Nástroje : osobní předměty (prstýnek, náramek, kamínek, amulet apod.)