Hry, Vlk a karkulka

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 16–30 osob
Čas : 5–15 min

Dohoní vlk Karkulku? Bude záležet na tom, jak se soustředíme.

Cíle a témata: 

Uvolnit atmosféru ve skupině, soustředit se na jeden cíl, spolupracovat.

Průběh: 

  1. Postavte se do kruhu tak, abyste mohli nechat plynule kolovat nějaký předmět z ruky do ruky (např. šátek, loutku…).
  2. Vybraný předmět předávejte v kruhu jeden druhému, cílem je, aby objel kruh co nejrychleji.
  3. Po několika kolech přidejte druhý předmět: ten první utíká a druhý se ho snaží dohonit.
  4. Po chvíli vyšlete znovu oba předměty najednou, avšak každý na jinou stranu.
  5. Hru skončete v momentě, kdy se předměty setkají. Nesetkají-li se, ukončete hru v okamžiku, kdy je v ní ještě napětí a účastníky nenudí, avšak mají pocit, že si již zahráli.

Reflexe: 

Zeptejte se žáků, jak to šlo. Bylo to těžké nebo snadné? Proč? Co jsme k tomu potřebovali umět? A jak se nám tato dovednost hodí tady v parlamentu? 

Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Pokud použijeme šátek, zabráníme tomu, že účastníci poruší pravidlo předávání předmětu sousedovi. Jakýkoliv těžší předmět žáci často začnou házet napříč kruhem.
Nástroje : Dvě různé loutky, např. vlk a Karkulka. Vhodné jsou i dva barevně odlišné šátky.