Hry, Vítr fouká pro…

Cílová skupina : žáci 1. stupně
Počet osob : libovolná skupina
Čas : 5–15 min

Krátká aktivita na rozpohybování.

Cíle a témata: 

Trénovat empatii, hravost a sebevyjádření.

Průběh: 

 1. Žáci sedí v kruhu, vedoucí říká větu: “Vítr fouká pro toho, kdo…má rád čokoládu.”
 2. Ti, kteří mají rádi čokoládu, jdou doprostřed kruhu. Vedoucí různě mění věty. Děti se průběžně zvedají a sedají si. Vedoucí hry se může v průběhu změnit.

  Příklady: Vítr fouká pro toho, kdo…
  …špatně vstával.
  …neměl pěkný den.
  …udělal dobrý skutek.
  …udělal něco pro své zdraví.
  …procvičoval matematiku.

Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Zařadit na úvod zasedání nebo hodiny.
Nástroje : nejsou potřeba