Hry, V jednotě je síla

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 16–30 osob
Čas : 5–15 min

Příběh s ponaučením.

Cíle a témata: 

Zamyslet se nad výhodami spolupráce oproti individuální činnosti.

Průběh: 

  1. Následujícím příběhem můžete s žáky otevřít diskusi o důležitosti spolupráce a společného úsilí.

    Byl jednou jeden král, který měl pět synů. Synové se mezi sebou neustále hašteřili, a tak se jejich otec rozhodl, že jim ukáže, jak je to nemoudré. Vzal z hromady pět dlouhých prutů a svázal je do otýpky. Pak zavolal své syny a rozkázal jim, aby vzali svazek prutů a zlomili ho přes koleno. Každý syn to zkoušel, ale žádnému se to nepovedlo. Král tedy vzal otep, rozvázal ji a každému podal jeden prut, který synové snadno zlomili. Král jim tak ukázal, že pokud budou držet spolu a nebudou se hádat, nic je nezlomí.

  2. Úryvek pomáhá žákům hledat odpověď na otázku „Proč máme žákovský parlament?
  3. Čtení příběhu můžete doplnit malováním na motivy příběhu, případně divadelní dramatizací.

Reflexe: 

Jak můžete jako žáci držet pohromadě? 
Jak můžeme i spolu s učiteli, rodiči a ostatními pracovníky školy držet pohromadě? 

 

 

Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Příběh lze doprovodit experimentem s opravdovými pruty. Podobné ponaučení s sebou nese i příběh o Svatoplukových prutech.
Nástroje : žádné, případně pět prutů