Hry, Upíři

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 6–15 osob, 16–30 osob
Čas : 5–15 min

Zábavná aktivita na zopakování si jmen ostatních

Cíle a témata: 

Procvičit jména ve skupině.

Průběh: 

  1. Postavte se všichni do kruhu.
  2. Jeden ze žáků je uprostřed a stává se upírem.
  3. Upír si vybere oběť: upře na ni svůj pohled a (přiměřeně) pomalu se k ní blíží s nataženýma rukama. V momentě, kdy se jí dotkne, stává se oběť upírem a upír se zařadí na její místo.
  4. ostatní tuto oběť mohou zachránit tak, že řeknou její jméno dřív, než se jí upír dotkne. Jméno smí však vyslovit jen ten, na koho se nebohá oběť prosebně podívá.
  5. Když je oběť zachráněna, upír se zaměří na jinou oběť a je upírem, dokud se nestihne někoho dotknout a role se nevystřídají.

Reflexe: 

Reflexe obvykle není potřeba, případě stačí na závěr říci jména všech v kruhu pro zapamatování.

Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Je třeba dbát na to, aby se upír opravdu blížil „upířím“ způsobem: jde vzpřímeně, pomalu, ruce náměsíčně před sebou, upřený pohled (musí být všem jasné, koho si vybral).
Nástroje : nejsou potřeba