Hry, Umělecká vizitka

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 16–30 osob
Čas : 15–30 min

Představování tvořivou či dokonce uměleckou formou.

Cíle a témata: 

  • Cvičit sebeprezentaci, ujasnit si představy o sobě.
  • Vzájemně se poznat ve skupině.

Průběh: 

  1. Zeptejte se žáků, k čemu si myslí, že slouží vizitka. Případné nejasnosti jim vysvětlete, neboť jejich úkolem bude si jednu vizitku vytvořit. A ne ledajakou.
  2. Každý žák se stává umělcem, který tvoří neobvyklou vlastní vizitku.
  3. Vizitka nesmí obsahovat slova (jen kresbu, symboly). Měla by o žákovi něco vypovídat (např. by neměla jen představovat domácího mazlíčka).
  4. V průběhu malování se žáci snaží, aby ostatní jejich vizitku neviděli. Vizitky se poté shromáždí na jednom místě (u koordinátora).
  5. Pak se vizitky postupně odhalují a hráči hádají, komu vizitka patří a říkají, co o něm vypovídá.

Reflexe: 

Nechte žáky přemýšlet nad těmito otázkami: „Jak těžké bylo odhadnout, kdo obrázek maloval? V čem to bylo snadné nebo těžké? Co jste se o spolužácích dozvěděli zajímavého? Jak jste se rozhodovali, co na obrázek nakreslíte?“

Prostředí : vevnitř
Poznámky : Při komentování vizitek se držte pozitivních či neutrálních komentářů a zdržte se těch nepříjemných (např. není vhodné říkat: „Podle tohoto obrázku to vypadá, že ten žák není moc chytrý...“).
Nástroje : Kousek čtvrtky pro každého, dostatečné množství pastelek.