Hry, Třídní sen

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 16–30 osob
Čas : 30–45 min

Představujeme si, jak by naše třída nebo škola mohla vypadat, kdyby to záleželo jen na nás.

Cíle a témata: 

  • Zkusit si vytvořit takové třídní (školní) prostředí, které odpovídá našim ideálním představám a je založeno na pozitivních hodnotách.
  • Realizovat tyto ideální představy.
  • Přehodnotit postoj „To nejde, to se stejně nezmění“ směrem k postoji „Vše se může změnit k lepšímu, pokud se do toho aktivně zapojím“.

Průběh: 

  1. Metodou brainstormingu nechte žáky popsat, jak by vypadala jejich ideální třída (prostor, vztahy, zvyky…apod.). Zapište všechny jejich nápady na velký papír nebo na tabuli. Důležité je, aby byly všechny nápady formulovány pozitivně (např. „Oslovujeme se křestním jménem.“) a ne negativně (např. „Nevoláme na sebe příjmením.“)
  2. Po sestavení seznamu věcí, které tvoří ideální třídu, se žáků zeptejte, zda je něco, co by v jejich třídě nešlo uskutečnit. Pokud ano, diskutuje společně o tom, proč to nejde. Dále veďte žáky k přemýšlení o tom, jak by se takový cíl mohl přeformulovat, aby byl splnitelný. Případně, zda je opravdu nezbytný pro to, aby byla jejich třída třídou snů. Pokud je nějaký cíl opravdu nereálný, nezamítejte ho, ale hledejte se žáky, jaké jejich potřeby má tento cíl naplnit. Potom společně změňte cíl na jiný, který naplní dané potřeby a zároveň je reálný (např. „Bazén ve třídě nelze mí, ale potřebu relaxovat pohybem běh přestávek může naplnit pingponogový stůl“).
  3. S hotovým popisem třídy snů, kde jsou již uvedeny cíle v realizovatelné podobě, řekněte žákům, že teď budete společně pracovat na tom, aby se třída snů stala skutečností.
  4. Každá osoba ve třídě (včetně vás) by měla podepsat listinu se závazkem, že bude aktivně pracovat na uskutečnění třídy snů. Listinu viditelně ve tříd vyvěste.

Reflexe: 

Pravidelně se k listině vracejte a reflektujte se třídou, co se daří naplňovat a co ne. Ptejte se: „Jaké chování a jaký způsob komunikace nám pomáhá ve třídě udržovat pozitivní atmosféru? Jaké chování naopak pozitivní atmosféře brání? Co můžeme udělat pro to, aby naše třída byla taková, jakou si ji představujeme?“ 

Prostředí : kdekoliv
Poznámky : U této aktivity je pro motivaci žáků klíčový postoj učitele. Pouze pokud bude on sám ztělesňovat postoj „Můžeme si vytvořit třídu snů a změnit, co chceme, když se do toho každý aktivně zapojí “, bude aktivita fungovat. Původní zdroj: www.tolerance.org.
Nástroje : velké papíry, tabule, fixy