Hry, Tři přání

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně, dospělí
Počet osob : 6–15 osob, 16–30 osob
Čas : 30–45 min

Aktivita, která žákům pomůže definovat projektový záměr.

Cíle a témata: 

  • Zamyslet se nad tím, co bychom chtěli ve škole zlepšit.
  • Pojmenovat možná témata pro práci parlamentu.

Průběh: 

  1. Každý se zamyslí nad tím, co by se dalo ve škole zlepšit, aby se v ní cítil lépe. Poté svá přání napíše na tři lepící papírky (na každý jedno). Papírky nalepíme na tabuli či jiný prostor k tomu určený.
  2. Nyní je třeba papírky roztřídit do různých kategorií, které si žáci buď sami zvolí, nebo jim je určíme (např. přání týkající se vybavení školy, jídelny, vztahy mezi žáky a učiteli, přání snadno realizovatelná/ obtížně splnitelná/ zcela nesplnitelná).
  3. Na závěr se všichni musí shodnout na třech přáních, která jsou pro ně nejdůležitější a která je možné splnit (tento proces by měl být demokratický a ke konečnému rozhodnutí by se mělo dospět například hlasováním).
  4. Může následovat diskuse, jak by mohl parlament (či žáci sami) pomoct vybraná tři přání realizovat.

 

 

Prostředí : vevnitř
Poznámky : Před aktivitou je důležité žákům vysvětlit, o jaký druh přání se jedná (týkají se školy, jsou splnitelná, žáci sami mohou přispět k jejich realizaci apod.). Tuto aktivitu je možné zařadit jak při diskusích o smyslu parlamentu, tak přímo při jeho zasedáních. Je vhodné pro definování toho, co má být náplní nově vzniklého parlamentu.
Nástroje : barevné lepící papírky (post - it), propisky