Hry, Tři póly

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 16–30 osob
Čas : 5–15 min

Po akci zhodnotíme svoje dojmy a atmosféru ve skupině.

Cíle a témata: 

Oddělit různé složky hodnocení.

Průběh: 

  1. Nakreslete na velký papír nebo tabuli trojúhelník a popište jeho vrcholy slovy: TO, MY, JÁ (viz přiložený obrázek).
  2. Vysvětlete žákům, co které slovo znamená, a co tedy budeme hodnotit.TO = projekt, hra, aktivita (co jsme dělali a jak se nám to povedlo).
    MY = atmosféra ve skupině, nálada, způsob organizování, slušnost, hádání atd.
    JÁ = moje prožívání, nálada, pocity.
  3. Každý má za úkol napsat na lepící papírky ke každému z vrcholů trojúhelníku nějaký postřeh. Lístečky se potom k trojúhelníku přilepí.
  4. Následuje rozhovor nad lístečky. Co jsme se z nich dozvěděli?

 

Prostředí : vevnitř
Poznámky : Aktivita vhodná pro žáky od 3. třídy. Čtvrtou oblastí, ke které se můžeme vyjádřit, je RŮZNÉ. Zkrátka nabídneme prostor pro cokoli, co nespadá do třech předchozích, například v podobě mráčku vedle trojúhelníku.
Nástroje : tabule, velké papíry, lepící papírky, tužky
Ke stažení : Tři póly