Hry, Tleskání a dupání v kruhu

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně, dospělí
Počet osob : 16–30 osob
Čas : 5–15 min

Aktivita k rozhýbání na úvod hodiny.

Cíle a témata: 

Cvičit pozornost, zaměření na jednu věc, spolupráci a komunikaci.

Průběh: 

  1. Všichni stojíme v kruhu a předáváme si dupnutí: Učitel dupne pravou nohou, člověk po jeho pravé ruce dupne levou a pak pravou nohou, a takto dupnutí posílá dál doprava.
  2. Necháme kolo objet v jednom směru a přidáme možnosti změny směru: když dostaneme impuls od souseda po levé ruce, můžeme dupnout dvakrát levou nohou a poslat tak dupnutí zpět doleva.
  3. Cílem je neplést si směr a nezapomínat se. Je nutné udržovat pozoronost a soustředění.
Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Dupnutí je možné nahradit tlesknutím, ale je nutné tlesknutí vždy nasměrovat k člověku po pravé či levé ruce tak, aby rozpoznal, že na něj soused míří.
Nástroje : nejsou potřeba