Hry, Světlá a tmavá místa školy

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 2–5 osoby
Čas : 15–30 min

Nástroj vhodný k mapování a analýze školy, ze kterého je možné se odrazit k tématu projektu.

Cíle a témata: 

Pojmenovat světlá a tmavá místa školy (kde se cítí dobře, kde ne, co by chtěli zlepšit apod.).

Průběh: 

  1. Společně se žáky vymyslete (nebo předem připravte) kritéria hodnocení vaší školy. Například: zelená barva = kde se ve škole cítíme dobře, červená barva = kde se cítíme nepříjemně, necítíme se v bezpečí, hnědá barva = místa, kde se setkáváme se šikanou, drogami, žlutá barva = místa, kde bychom chtěli něco zlepšit…
  2. V předem připraveném plánu školy žáci ve skupinkách vybarvují místa podle toho, jaký význam byl přiřazen jednotlivým barvám. Skupina by se měla vždy shodnout na jedné barvě pro určité místo.
  3. Každá skupina představí svůj vybarvený plán a vysvětlí, proč zvolila zrovna takové barvy.

Reflexe: 

Následuje společná reflexe a stanovení dalších kroků, jak s výsledky této aktivity pracovat: „Co můžeme jako parlament či třída změnit? Co je pro nás prioritou? Shodli by se na stejných barvách všichni žáci ve škole A jak by asi vypadala mapa učitelů?“ 

Prostředí : vevnitř
Poznámky : Vybarvené mapy vystavte na nástěnce parlamentu, třídy či na jiném dobře viditelném místě. Aktivita vhodná především ke zhodnocení prostředí školy. Zajímavá i pro pedagogický sbor.
Nástroje : mapa školy A3 - A4, barevné fixy