Hry, Sponky

Cílová skupina : žáci 1. stupně
Počet osob : libovolná skupina
Čas : 15–30 min

Aktivita se hodí pro seznámení dětí v novém kolektivu, jako úvodní aktivita do třídnické hodiny nebo na zasedání parlamentu.

Cíle a témata: 

  • Organizovat práce ve skupině.
  • Spolupracovat, rozdělovat role.

Průběh: 

  1. Rozdělte skupinu na stejně velké části (poloviny, třetiny atd.). Každé skupince dejte jedno balení kancelářských sponek. Na signál žáci krabičku otevřou a snaží se sponky spojit k sobě tak, aby vytvořily jeden dlouhý řetěz a byly použity všechny sponky z balení. Měřte čas.
  2. Když se skupince podaří řetěz dokončit, dva hráči ho položí na určené místo. Všechny řetězy musí začínat na jedné pomyslné přímce, aby se dala poměřit jejich délka. Zapište pořadí, ve kterém skupinky své řetězy správně položily na místo. Každý řetěz označte jménem nebo číslem.
  3. Ve chvíli, kdy řetězy leží vedle sebe, propukne živá diskuze. Řetězy totiž nebudou stejně dlouhé, protože v krabičkách není stejný počet sponek, i když to výrobce uvádí.
  4. Můžete s dětmi pohovořit na téma spravedlnosti, klamání zákazníka, šizení zákazníků výrobci, fair-play, tolerance (výhody nižšího počtu sponek) atd.
  5. Na závěr dětem zadejte úkol sponky znovu rozpojit tak, aby žádné nezůstaly spojené a nasypat je zpátky do krabičky. Vyhrává skupinka, která jako první krabičku se sponkami uzavře.
Prostředí : vevnitř
Poznámky : Neříkejte dětem dopředu, že je v krabičkách jiný počet sponek už z výroby a neprozrazujte druhé kolo hry (rozpojování řetězu). Lze vypozorovat vůdčí typy ve skupině a naopak děti odstrkované nebo ty, které se neumí prosadit.
Nástroje : alespoň dvě stejná balení kancelářských sponek