Hry, Spolehnout se vyplatí

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : libovolná skupina
Čas : 5–15 min

Vhodná aktivita, pokud máte v parlamentu „vlky samotáře“ a máte pocit, že by efektivitě práce v žákovském parlamentu pomohla větší spolupráce.

Cíle a témata: 

Zažít rozdíl mezi individuálním výkonem a výsledkem, kterého je možné dosáhnout spojenými silami.

Průběh: 

  1. Vyzvěte žáky, aby se rozmístili po místnosti a nechali si před sebou trochu místa.
  2. Každý si vyzkouší, jak daleko dopředu se dokáže natáhnout, aniž by spadl a o nic se opřel.
  3. Potom žáci vytvoří dvojice a pokusí se o stejnou věc s pomocí druhého (opřou se rukama o sebe), tak, aby byli co nejvíce nakloněni dopředu.

Reflexe: 

Zeptejte se žáků, jaký rozdíl pozorovali. „Čím byl způsoben? Zažili jste někde i ve škole nebo mimo ní, že jste s pomocí druhého dokázali mnohem více než sami? Jak tohoto efektu můžeme využít u nás v parlamentu?“ 

Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Ve dvojicích by měli být žáci podobné tělesné stavby. Je důležité dokázat žákům pomoci najít paralelu mezi tímto cvičením a každodenním životem nebo prací v parlamentu. Můžete také zkusit variantu, při které se jednotlivci nejprve zkouší natáhnout co nejdále za použití pomůcek - například se opřou o zeď. I s tímto pak můžete pracovat při zhodnocení. Co pomohlo víc - pomůcka nebo kamarád? V čem je opět rozdíl a v čem paralela?
Nástroje : nejsou potřeba