Hry, Společné zájmy

Cílová skupina : žáci 1. stupně
Počet osob : 16–30 osob
Čas : 15–30 min

Kdo má ke komu blízko?

Cíle a témata: 

  • Seznámit se.
  • Zjistit, co máme se spolužáky podobného

Průběh: 

  1. Nechte žáky zamyslet se nad tím, co mají rádi, co je zajímá. Měli by být schopni vyjádřit to jedním slovem.
  2. Potom chodí žáci volně po třídě a říkají své slovo nahlas, neustále dokola (například: „pes, pes, pes…“).
  3. Ti, co mají slova týkající se podobného zájmu, se sejdou a hledají dalšího.
  4. Hra končí, když se utvoří skupinky. Následuje vyhodnocení.

Reflexe: 

Ptejte se žáků: „Jaké jste měli slovo? Odpovídají skupiny opravdu společným zájmům? Co bylo nejzajímavější?

 

Prostředí : kdekoliv
Poznámky : V podstatě lze tohoto skupinkovacího principu využít vícekrát, například vyhlásit, že se žáci mají seskupit podle oblíbené barvy, podle oblíbeného školního předmětu, podle sportu, podle oblíbeného zvířátka...atd.
Nástroje : Nejsou potřeba