Hry, Slovní salát

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 16–30 osob
Čas : 5–15 min

Skládáme věty ze slov v různých, i legračních, kombinacích.

Cíle a témata: 

Naladit se  na témata setkání, např. komunikaci, spolupráci, pravidla.

Průběh: 

 1. Před setkáním nastříhejte papírky s vytištěnými nebo opsanými slovy, které dávají dohromady věty, nejlépe každou větu na jinou barvu papíru, aby se mezi sebou nepletly.
 2. Žáci se v několika skupinách pokouší sestavit větu z nastříhaných jednotlivých slov tak, aby jim dávala smysl.
 3. Ideální je, pokud vybrané věty odpovídají tématu, na kterém zrovna pracujete.
  Příklady vět:Člověk má jedny ústa a dvě uši proto, aby méně mluvil a více naslouchal.
  Pozdní hosti jedí kosti.
  Falešný přítel je horší než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš.
  Názory jsou jako zadek, každý má nějaký.
  Pokud chcete měnit chod věcí, musíte se měnit i vy sami.
  Raději prohrát se ctí než vyhrát podvodem.
  Nikdo z nás není tak chytrý jako my všichni dohromady.
  Kdo nic nedělá, nic nezkazí.
  Důvěřuj, ale prověřuj.
  Kdo se moc ptá, moc se dozví.
 4. Žáci pravděpodobně vytvoří několik variant vět, mohou si je zapisovat na vedlejší papír. Vždy jim však nabídněte i původní znění věty.

Reflexe: 

Diskutujte o významu vět a jejich významu pro parlamenťáky. Jak se z těchto výroků můžeme poučit?

Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Aktivita je vhodná pro děti od 3. třídy. Věty můžete jednoduše obměňovat podle tématu, kterému se s parlamentem věnujete. Studnicí vět jsou sbírky citátů a rčení.
Nástroje : věty na různě barevných papírech, rozstříhané na jednotlivá slova (věty mohou být vloženy do obálek)