Hry, Slavnostní výstava

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : libovolná skupina
Čas : víc než 45 min

Aktivita vhodná na závěr školního roku, kdy s žákovským parlamentem hodnotíte celoroční aktivitu.

Cíle a témata: 

 • Propagovat žákovský parlament.
 • Pomocí odpovědí na klíčové otázky připravit veřejnou výstavu o činnosti parlamentu.
 • Plánovat, koordinovat skupinu.

Průběh:

Klíčové otázky pro členy parlamentu:

 • Co uspořádáme? – výstavu o činnosti našeho parlamentu
 • Proč to budeme dělat?
 • Kdy by se výstava měla konat? Jak dlouho bude trvat (jednorázová nebo zůstane na místě nějakou dobu)?
 • Jak to bude probíhat? Co návštěvníci uvidí, co uslyší? Bude mít výstava nějaký doprovodný program?
 • Pro koho? Koho by mohla výstava zajímat? Jak tyto lidi oslovíme? Do kdy? Vyplňte i tabulku na další straně.
 • Kdo co bude dělat? Jak si rozdělíme úkoly? (Co je potřeba udělat před výstavou i během výstavy). Kdo by nám mohl pomoci a s čím? Kdo si bere přípravu na starost, kdo ji bude řídit, dávat pozor na to, aby vše bylo včas připravené?
 • Co k tomu potřebujeme? (Co vytiskneme? Co de pověsíme? Bude hrát hudba? Budeme mluvit do mikrofonu? atd.)
 • Co by mohlo naše plány zhatit? Jak se toho vyvarujeme?
Prostředí : vevnitř
Poznámky : Tato aktivita je určená pro žákovský parlament. Role koordinátor: můžete nadnést, že by taková výstava mohla být dobrý nápad, ale žáky do ní nenuťte. Pokud se pro ni rozhodnou, nechť si ji pomocí otázek sami vymyslí a řeknou vám, jak by od vás potřebovali pomoci.
Nástroje : všechny materiály vzniklé v průběhu činnosti žákovského parlamentu (fotky, plakáty, zápisy, video atd.), případně občerstvení na zahájení výstavy
Ke stažení : Slavnostní výstava