Hry, Skupinové žonglování

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : libovolná skupina
Čas : 15–30 min

Představíme se pomocí vtipné hry.

Cíle a témata: 

  • Procvičit motoriku a citlivost k ostatním.
  • Upřít plnou pozornost na dění kolem a vztahy.
  • Tvořit bezpečné prostředí a spolupracovat.

Průběh: 

  1. Účastníci stojí v kruhu a jeden dostane míček, tento žák si pak vybere kohokoliv z kruhu a míček mu hodí, ten si vybere někoho jiného a míček mu opět hodí. Kdo už měl v ruce míček, tak zvedne ruku (nebo zkříží ruce na prsa), aby bylo vidět, že se mu už nemá házet. Jakmile míček vystřídá všechny účastníky, vrací se k prvnímu. Tímto prvním kolem se vytyčila trasa míčku, a každý si nyní musí pamatovat , od koho míček dostává a komu ho hází.
  2. Při nácviku je důležité dbát na to, aby se děti učily, že správně hodit a chytit míček je záležitostí obou dvou lidí. Dejte si čas i na natrénování hodů a chystání ve dvojicích. Tímto končí vytyčení trasy a zkoušení.
  3. Nyní se snažte co nejdéle udržet jeden, dva a nakonec tři míčky ve vzduchu, pohybující se po vytyčené trase.
  4. To znamená, že první hráč hází míček a po drobném odstupu hází stejnou trasou ještě druhý a třetí. Důležité je, aby děti dávaly pozor, kde jaký míč letí, sledovaly, od koho jim míč přichází a jestli se ten, komu ony hází, dívá.
  5. Cílem je udržet míčky bez spadnutí co nejdéle (rekord je asi 10 minut). Většinou je to náročné a vydržet dvě minuty je skvělý výsledek.

Reflexe: 

„Přesně je pomalu, pomalu je dobře.“ Děti jsou nejdříve zbrklé, ale postupně zjistí, že když se rozhlédnou, než hodí míček, tak se rychle zlepšují. „Společnou vůlí se dá dosáhnout lepšího času.“ „Jak jsme nakládali s jednotlivcem, který to kolektivu kazí? Co to vůbec znamená?“ „Má stejné dispozice jako my? Není pro nás spíš užitečné ho to naučit a pomoct mu, než mu nadávat, že něco nezvládá a kazí?“ „Co si z takovéto hry můžeme odnést do práce s parlamentem?“  (Například, že když někomu něco předávám – třeba informace a soustředím se na to, tak to také lépe dopadne).

Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Aktivita vhodná pro žáky od 3. třídy.Dbejte na to, aby se žáci neosočovali, kdo co zkazil. Učte žáky trpělivosti, vyzdvihněte vzájemnou závislost všech členů.
Nástroje : 3 tenisové míčky