Hry, Škola spokojených dětí

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 16–30 osob
Čas : 30–45 min

Aktivita vhodná pro zmapování určitého prostředí očima dětí. Je vhodné s představami a požadavky dětí pracovat a společně se snažit o jejich realizaci.

Cíle a témata: 

  • Definovat svá přání, požadavky a následně hledat cestu k jejich naplnění.
  • Formulovat cíle.

Průběh: 

  1. Připravte si čtyři flipchartové papíry a nadepište je názvem aktivit: „Vztahy mezi žáky“, „Vztahy mezi žáky a učiteli“, „Prostředí“, „Akce“.
  2. Každý dostane pět lepících lístečků, na které napíše, co je pro něj ve výše uvedených oblastech důležité a mělo by fungovat, aby se ve škole cítil dobře a chodil tam rád.
  3. Popsané lístečky žáci nalepí na připravené flipchartové papíry.
  4. Společně projděte každou oblast, lístečky odlepujte a přepisujte jejich znění (pokud se objeví vícekrát, napište to pouze jednou a dělejte čárky).
  5. Když projdete všechny oblasti, nechte žáky společně diskutovat. Směřujte je k tomu, aby jednotlivé požadavky jasně popisovali a vysvětlovali jejich důležitost.
  6. Následně si každý účastník vybere jeden požadavek či názor a řekne, čím by on konkrétně mohl být v dané věci nápomocen.
Prostředí : vevnitř
Poznámky :
Nástroje : velké papíry, lepící lístečky, fixy, psací potřeby