Hry, Síť pomoci

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : libovolná skupina
Čas : 15–30 min

Aktivita vhodná kdykoliv v průběhu roku, nejen pro parlament. Aktivitu je možné variovat změnou otázky, a tak ji využít pro různé cíle.

Cíle a témata: 

 • Posílit vazbu mezi žáky.
 • Vyjadřovat se.
 • Sdělit ostatním své silné stránky.
 • Nabídnout pomoc před plánovaným projektem či obdobím (začátek školního roku ve třídě či v žákovském parlamentu).

Průběh: 

 1. Posaďte se do kruhu a vysvětlete žákům pravidla:

  Mluví jen ten, kdo má v ruce klubko.
  Každý hovoří nejvýše jednu minutu.
  Když domluvíme, tak si podržíme vlnu v ruce a klubko hodíme tomu, kdo stojí naproti nám.

 2. Postupně tak vznikne mezi žáky vypletená síť.
 3. Zadání pro aktivitu může být různé, například „S čím bych mohl ostatním pomoci?“ (s ohledem na nadcházející školní rok nebo parlamentní projekt).
 4. Pomozte žákům pochopit, že je důležité držet pohromadě a pomáhat si.

 

Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Na konci můžete odstřihnout kousek vlny jako náramek na památku. Když je dostatečný počet lidí (nad 20 osob) a dostatečně silná vlna (provázek), je možné na vzniklé síti pohoupat třeba obyčejnou židli. Žáci si tak snáze uvědomí, že když budou drže pohromadě, dokáží víc než sami.
Nástroje : klubko vlny (provázku)