Hry, Šerifovy hvězdy

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : libovolná skupina
Čas : 15–30 min

Jednoduchá aktivita, při které celá třída pojmenuje vlastnosti, které by měl mít člen žákovského parlamentu.

Cíle a témata: 

  • Žáci si sami za sebe pojmenují své dobré vlastnosti a dovednosti.
  • Žáci se zamyslí nad tím, zda by se mohli stát zástupci třídy v parlamentu.

Průběh: 

  1. Legenda: „Aby se člověk mohl stát šerifem a nosit hvězdu, musí znát dobře své vlastnosti a schopnosti.
  2. Každý žák dostane papír se šesti „šerifovými hvězdami“, do každé napíše, co dobře umí, co se mu povedlo, na co je pyšný (učitel dá sám za sebe příklad: Umím hrát fotbal apod.).
  3. Poté požádejte žáky, aby ke každé hvězdě napsali, jaké vlastnosti, dovednosti či znalosti jsou potřeba k tomu, aby člověk dosáhl toho, co napsal do hvězdy. Např.: Hraní fotbalu – rychlost, týmový duch, disciplína.
  4. Každý podtrhne ty dovednosti a schopnosti, které jsou důležité pro člena parlamentu.
  5. Žáci prezentují své hvězdy. Podtržené dovednosti a vlastnosti zapisujte na tabuli.
  6. Otázka k zamyšlení: „Které vlastnosti byste ještě potřebovali, abyste se mohli stát dobrým zástupcem parlamentu?
Prostředí : vevnitř
Poznámky : Tato aktivita zasahuje do osobnější roviny, proto si na ni vyhraďte dostatek času a vytvořte příjemnou a důvěrnou atmosféru. Pokud není skupina připravena na vzájemné sdílení a otevřenosti, můžete vynechat část, kdy si žáci představují své hvězdy, a každý může přečíst pouze vlastnosti, které podtrhl a které považuje za důležité pro člena parlamentu. Charakteristiky člena parlamentu vyvěste ve třídě či na nástěnce určené pro parlament, nejlépe na začátku volebního týdne.
Nástroje : papír s šesti hvězdami pro každého žáka, propisky, velké papír nebo tabuli