Hry, Sedmé nebe

Cílová skupina : žáci 2. stupně
Počet osob : 6–15 osob, 16–30 osob
Čas : víc než 45 min

Cíle a témata: 

 • Prezentovat projekt.
 • Vytvořit vlastní ideální stát s právy, zákony a pravidly.
 • Obhájit své názory.

Průběh: 

 1. Rozdělte žáky do menších skupinek. Ve skupinkách žáci vymýšlí, jak by vypadal jejich vlastní stát – jaká by zde platila práva, zákony, symboly, znaky.
 2. Uvažují o tom, jak správně připravit vznik státu tak, aby vyhovoval jejich požadavkům na idální život.
 3. Žáci vychází ze znalosti o našem státním zařízení.
 4. Mohou se inspirovat v médiích , v knihovně, na internetu, ale většinou by měli stát budovat podle vlastních dojmů a pocitů a zahrnout to, co se jim jeví jako nejdůležitější.
 5. Skupina se musí dohodnout, co je pro ni ideální. Rozdělit si role a kdo se na co zaměří. Spolupracovat na vzniku legislativy a přebrat zodpovědnost za chod svého státu.
 6. Navržená práva a zákony žáci píší na velkou čtvrtku, mohou doplnit i systém soudnictví, vlajku, role a funkce ve vládě…
 7. V závěru pak žáci svůj stát prezentují před ostatními. Měli by obhájit a zodpovědět případné dotazy.
 8. Z prezentace hotových států na čtvrtkách udělejte výstavu.

 

Prostředí : vevnitř
Poznámky : Podle věku dětí je možné upravit či rozšířit zadání i do dalších oblastí (ministerstva, znaky, hymna, teritorium...)
Nástroje : papíry, pastelky, fixy, lepidla, nůžky