Hry, Schránka nápadů pro třídu

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 16–30 osob
Čas : 30–45 min

Třída si společně zhotoví schránku na nápady, proto je aktivita vhodná především na začátek školního roku.

Cíle a témata:  

Shodnout se, organizovat práci ve skupině, připravit si podmínky pro práci.

Průběh: 

  1. Zástupce parlamentu opatří krabici, přinese ji do třídy a vysvětlí spolužákům, k čemu bude schránka nápadů sloužit – pomozte mu zavedení schránky zdůvodnit. Schránka nápadů je dobrý prostředek k tomu, jak od žáků získávat nápady a komentáře. Měla však být uložena na
    správném místě – není dobré ji strčit někam do kouta. Také můžete mít něco jako elektronickou
    krabici nápadů – svou vlastní e-mailovou adresu, na niž lidé mohou posílat své nápady.
  2. Poté nechte žáky rozhodnout: kde bude schránka umístěna, jak bude vyzdobena, jak s ní budou nakládat (dejte jim pár tipů).
  3. Všichni žáci by měli mít možnost se do výroby této schránky zapojit. Vyvěsí ji na dostupné a viditelné místo ve třídě.
Prostředí : vevnitř
Poznámky : Jednou z možností je že zástupce parlamentu schránku pravidelně vybírá a nápady spolužáků přenáší do třídnických hodin nebo do žákovského parlamentu.
Nástroje : krabice, barevné papír, pastelky, fixy, nůžky, pomůcky na pověšení schránky (provázek, hřebíky, atd. - záleží na vaší třídě)