Hry, Sběr informací

Cílová skupina : žáci 2. stupně
Počet osob : 16–30 osob
Čas : 30–45 min

Zjišťujeme, co si o daných otázkách myslí celá skupina a zároveň se všichni zapojují, nikdo nezůstává pasivní, každý má nějaký úkol.

Cíle a témata: 

Sbírat informace, naslouchat, vyjadřovat se.

Průběh: 

  1. Žáci se rozdělí do tolika skupin, kolik otázek chceme řešit (4 otázky = 4 skupiny).
  2. Otázky je důležité formulovat tak, aby mířily k podstatě řešeného problému (např. Jak si představuji, že bychom s parlamentem mohli oslavit Vánoce? Co si rozhodně chci zapamatovat z prožitkového kurzu? atd.)
  3. Při formulaci otázek žákům zdůrazněte, že nikdo nemůže odpověď špatně, jelikož jde o jejich vlastní názor či zkušenosti.
  4. Žáci si zvolí ve skupině člena, který bude mít roli KMENE, ostatní jsou KOŘENY. Kmen zapisuje odpovědi, kořeny se rozmisťují po místnosti a pokládají otázku, aby se pak vrátily ke svému kmeni.
  5. Každá skupina si vylosuje jednu otázku, následuje krátká porada, zda všichni položené otázce rozumí. Kořeny si musí svou otázku zapamatovat, nesmí si zapisovat, pouze kmen má otázku k dispozici, takže do ní kořen může kdykoliv nahlédnout.
  6. Kořeny postupně pokládají svou otázku všem v místnosti, odpovědi sdělují kmeni, ten odpověď zapíše na velký papír, kořen si opět odpověď nemůže zapsat.
  7. Když se každý kořen zeptal každého dalšího kořene v místnosti, vracejí se všichni do svých skupin a z přinesených odpovědí sestavují krátkou prezentaci.

 

Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Pokud je někdo dotazován vícekrát, neměl by říkat, že už na tuto otázku odpovídal. Měl by svou odpověď neustále doplňovat a vylepšovat.
Nástroje : velké papíry do skupiny, fixy, připravené otázky napsané velkým písmem