Hry, Rytmika

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně, dospělí
Počet osob : libovolná skupina
Čas : 5–15 min

Jednoduchá aktivita použitelná kdykoliv a kdekoliv.

Cíle a témata:

Uklidnit žáky, získat jejich pozornost.

Průběh:

Učitel začne bez vysvětlení vytleskávat různé jednoduché rytmy a nechá vždy čas na zopakování, na ozvěnu. Činnost provádí beze slov. Pokračuje však maximálně 5 až 7 minut, pak hra ztrácí účinek. Připojit by se měli postupně všichni zúčastnění.

Prostředí : kdekoliv
Poznámky : žádné
Nástroje : žádné