Hry, Rozdělování úkolů

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně, dospělí
Počet osob : libovolná skupina
Čas : 15–30 min

Spíše než o aktivitu se jedná o metodu práce. Pomáhá rozdělovat úkoly, zjednodušovat jejich zapisování a současně je také efektivně reflektovat.

Cíle a témata: 

Mít přehled o tom, kdo má jaký úkol.
Zapamatovat si vlastní úkoly.

Průběh: 

  1. Doprostřed kruhu dejte barevné lístečky (post-it). Vysvětlete, jak s nimi pracovat.
  2. Kdykoliv si někdo vezme na starost nebo dostane nějaký úkol, zapíše ho na lísteček a ten přilepí tak, aby byl vidět.
  3. Zapisovatel schůzky má díky tomu větší přehled o tom, kdo má jaký úkol.
  4. Lístečky zamezí tomu, aby někdo plnil více úkolů najednou a jiný neměl žádný úkol.
  5. Při závěrečné reflexi každý svůj lísteček sundá a zopakuje ostatním, jaký má úkol do příště.
  6. Všechny lístečky se nalepí na jeden velký papír a vyvěsí na nástěnku – na příštím zasedání s nimi můžete pracovat při kontrole úkolů.

 

 

Prostředí : vevnitř
Poznámky : Můžete používat také červené lístečky, které si vezmou ti, kdo úkol nesplnili. Červená barva označuje větší závažnost úkolu pro příště.
Nástroje : dvě barvy lepících lístečků (post-it)