Hry, Rozdělení kartami

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 6–15 osob
Čas : 5–15 min

Aktivita pro rychlé rozdělení žáky do skupin.

Cíle a témata: 

  • Trénovat paměť a pozornost.
  • Procvičovat neverbální komunikaci.

Průběh: 

V následujícím příkladu počítáme se skupinou dvanácti žáků a s žolíkovými kartami.

  1. Připravte si do balíčku tři postupky od tří různých barev, tedy hodnoty 7, 8, 9, 10 například v srdcích, pikách a křížích. Balíček zamíchejte a rozdejte žákům.
  2. Vyzvěte žáky, aby se seskupili podle barev. Pokud chcete vytvořit dvě skupiny, stačí rozlišovat mezi červenou a černou barvou.
  3. V průběhu skupinové práce pak mohou různé karty znamenat různé funkce (například sedmičky budou zapisovatelé, osmičky budou stříhat apod.).
Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Postupky lze vytvořit i s kartami na „Prší“.
Nástroje : karty (připravené postupky)