Hry, Roboti

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : libovolná skupina
Čas : 5–15 min

Roboty můžete s žáky zkusit kdykoliv během hodiny či zasedání. Může jít o drobnou aktivitu na uvolnění. Důkladnější reflexi průběhu hry se můžete dotknout i tématu spolupráce a naslouchání.

Cíle a témata: 

  • Trénovat spolupráci, pracovat ve dvojicích.
  • Cvičit sebeovládání.

Průběh: 

  1. Rozdělte děti do dvojic. Je vhodné, aby se zapojil i lektor!
  2. První ve dvojici představuje robota, druhý je člověk, který robota ovládá následujícími pokyny: Poklepání na záda – robot se rozejde rovně dopředu.
    Poklepání na pravé rameno – robot zahne o 90 stupňů doprava.
    Poklepání na levé rameno – robot zahne o 90 stupňů doleva.
  3. Dvojice lidí a robotů se najednou pohybují prostorem a robot se nikdy nezastavuje. Cílem člověka je, aby jeho robot nenaboural. Když robot nabourá, vypadává dvojice ze hry. První kolo končí, když zůstane ve hře již jen jedna dvojice.
  4. Pak se vše opakuje v prohozených rolích – robot je člověkem a naopak.

Reflexe: 

„Co bylo jednodušší – vést spolužáky nebo být veden? Čím si myslíte, že to je? Jak to souvisí s naším parlamentem?“ 

Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Aktivitu je potřeba na začátku předvést s nadšením a s nadsázkou. Robot nedělá normální lidské kroky, ale pohybuje se trochu uměle, dělá krátké krůčky, aniž by pokrčoval kolena. Legračním pohybem se žáci nadchnou.
Nástroje : nejsou potřeba