Hry, Reflexe pohybem

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 6–15 osob, 16–30 osob
Čas : 5–15 min

Jak si vyložíme zamrzlý pohyb?

Cíle a témata: 

Rychle se vyjádřit k proběhlé aktivitě.

Průběh: 

  1. Vysvětlete žákům, jak bude reflexe probíhat.
  2. Budeme pohybem vyjadřovat svou náladu, svůj aktuální stav, svou spokojenost. To všechno musí být beze slov.
  3. V určitém momentě “zkameníme.” Zkusíme si svou pózu ponechat a přitom se dívat postupně na ostatní.
  4. Zkoušíme, odhadovat, jak se dotyčný cítí, co chtěl touto pozicí asi vyjádřit. Na závěr to dotyčný shrne a dovysvětlí.
  5. Postupně se podíváme na všechny.
  6. Na úplný závěr můžete zkusit shrnout, jaké celkové naladění ve skupině převládá.

 

Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Skupinové "zamrznutí" můžete vyfotit a rozbor pozic udělat pomocí promítání na plátno.
Nástroje : žádné, případně fotoaparát a data projektor