Hry, Průvodce v muzeu

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 16–30 osob
Čas : 15–30 min

Představíme se pomocí vtipné hry. Aktivita vhodná ve skupině, která se z větší části již zná a je v ní jen několik nových členů, například na začátku nového školního roku v žákovském parlamentu.

Cíle a témata: 

Představit se ostatním.

Průběh: 

  1. Popište žákům situaci: většina z vás se sice zná, máme tu ale i nové tváře a tak je důležité, abychom se o sobě něco dozvěděli.
  2. Skupina vybere jednoho žáka (např. předsedu), který bude učitele a nováčky provázet po „lidském muzeu“.
  3. Průvodce si představí fiktivní muzeum a zváží, jak do něj budou vestavěny exponáty (tzn. ostatní členové skupiny), např. podle jejich zaměření (zapisovatel bud u počítače, rychlá spojka bude brát za kliku dveří apod.), podle koníčků atd.
  4. Na tuto přípravu bude mít průvodce 5 minut, během kterých i nováčci přemýšlí, co a jak o sobě sdělí, jak své charakteristiky ztvární (např. pantomimou).
  5. Průvodce následně žáky rozestaví po místnosti a může začít provázet návštěvníky, dává jim komentář ke způsobu vystavení a k jednotlivým exponátům.
  6. Po skončení prohlídky dejte čas na vyjasnění, co znázorňují méně zřetelné sochy.

Reflexe: 

Zeptejte se žáků, jak se jim muzeum líbilo, a co se v něm nového dozvěděli.

Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Hra vhodná pro děti od 3. třídy. Nezapomeňte na představení nováčků. Co nejdříve zapojte nováčky a starší žáky do společného úkolu, aby získali pocit sdílené identity a společných cílů.
Nástroje : nejsou potřeba