Hry, Proč, proč, proč

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 6–15 osob
Čas : 30–45 min

Efektivní metoda pro pracovní tým, který chce rozplést příčiny problematických situací a rovnou k nim hledat řešení.

Cíle a témata: 

Pojmenovat problémy, se kterými se ve škole žáci a učitelé potýkají, sepsat původ těchto problémů a hledat možná řešení.

Průběh: 

  1. Napište daný problém (např. Někteří žáci nejsou dostatečně informováni o práci žákovského parlamentu.) a od něj nakreslete několik čar. Zeptejte se, PROČ tomu tak je a řešení napište k čarám. Začne vznikat „strom odpovědí“.
  2. Zeptejte se znovu účastníků, co je důvodem odpovědí na předchozí otázku PROČ.
  3. Tímto způsobem pokračujte do chvíle, kdy bude odpověď konečná. Některé linie skončí dříve, jiné se budou dále větvit.
  4. Prohlédněte si vytvořený řetězec a společně zkuste najít řešení pro ty nejzajímavější větve. Vše barevně odlište (každá větev a každé řešení by měly mít svou barvu).
Prostředí : vevnitř
Poznámky : Stejným způsobem můžete pracovat s otázkou JAK? („Jak můžete získat peníze na školní projekt?“ atd.). Jako grafické ztvárnění můžeme použít také strom (kořeny jsou problém a větve jeho důvody a možná řešení).
Nástroje : velké papíry, fixy