Hry, Probuzení nápaditosti

Cílová skupina : žáci 1. stupně
Počet osob : 16–30 osob
Čas : 5–15 min

Aktivita vhodná na začátek hodiny nebo zasedání pro rozproudění nápadů.

Cíle a témata: 

Chrlit nápady.

Průběh: 

  1. Aktivita je blízká známému „brainstormingu“, je však prováděna písemně.
  2. Napište na tabuli slovo označující věc, kterou hráči běžně používají.
  3. Žáci mají za úkol během 5 minut napsat co nejvíce věcí, které se zadaným předmětem souvisejí. Ideální je, když žáci každou věc píší na nový řádek (lépe se to pak počítá).
  4. Po pěti minutách spočítejte množství nápadů.
  5. Vyhrává nejdelší seznam.

Reflexe: 

Zeptejte se žáků s dlouhým seznamem věcí, jakou taktiku použili, aby byli tak úspěšní. Třeba se něco přiučíte.

Prostředí : vevnitř
Poznámky : Tuto aktivitu není třeba brát příliš vážně, je to především rozehřívačka. Ve skupinách, kde jsou žáci různého věku, by mohli být ti starší žáci ve výhodě, protože umí rychleji psát.
Nástroje : Tužka a linkovaný papír pro každého.