Hry, Předávání informací

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 6–15 osob, 16–30 osob
Čas : 30–45 min

Jak funguje předávání informací a jaké komunikační šumy mohou vzniknout? Aktivita vhodná pro členy žákovského parlamentu.

Cíle a témata: 

 • Trénovat předávání informací mezi lidmi (například mezi parlamentem a třídou).
 • Uvědomit si, jaké faktory ovlivňují předávání informací mezi lidmi.

Průběh:

 1. Připravte si předem několik obrázků s různými tvary či symboly (některé jednoduché: např. trojúhelník, některé složitější: např. tři kružnice uvnitř čtverce s trojúhelníkem po straně). Tvary musí být natolik schématické, aby je dokázal kdokoliv překreslit.
 2. Účastníky rozdělte do skupin po třech. V každé skupině si hráči mezi sebou rozdělí tyto role: pozorovatel, běhač, kreslič.
 3. Cílem hry je co nejvěrněji přenést původní obrázek, který ukáže lektor pozorovateli, na vlastní papír. Hra může probíhat jako závod týmů nebo nemusí.
 4. Obrázek se přenáší přes pozorovatele, běhače a kresliče, kteří jsou však rozmístěni v prostoru několik metrů od sebe. Pozorovatel je jediný, kdo vidí předlohu.
 5. Pozorovatel má nejdříve několik minut na to, aby si předlohu dobře prohlédnul. Když si vše zapamatuje, dojde na stanoviště běhače.
 6. Běhač vyslechne od pozorovatele popis obrázku a běží ke kresličovi.
 7. Kreslič zaznamenává podle pokynů běhače daný obrázek (běhač mu však nesmí vidět pod ruku).
 8. Výsledky kresličů nakonec porovnejte s předlohou. Můžete vyhodnotit, které skupině se podařilo obrázek nejlépe překreslit.
 9. Následuje další kolo s těžším obrázkem (je vhodné hru zopakovat třikrát až pětkrát a střídat role ve skupině).

Reflexe:

Reflexi po této aktivitě můžete zaměřit na průběh komunikace mezi pozorovatelem, běhačem a kresličem.

Kdo má největší vliv na výslednou podobu obrázku? (Ano, všichni stejnou.)
Jak jste se cítili v různých rolích? Která byla pro vás nejtěžší? Která nejlehčí?
Co způsobuje zkreslení informací?
Co pomáhá tomu, aby byly informace co nejlépe předány?
Jak to souvisí s vaší situací? S předáváním informací mezi žákovským parlamentem a třídami?
Co vám hra ukázala, že je potřeba dělat jinak? 

Prostředí : kdekoliv
Poznámky :
Nástroje : obrázky, papíry, tužky pro každou skupinu