Hry, Přechod přes řeku

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : libovolná skupina
Čas : 15–30 min

Zábavná hříčka založená na spolupráci, vnímání ostatních a neverbální komunikaci.

Cíle a témata: 

  • Trénovat paměť a pozornost.
  • Procvičovat neverbální komunikaci.

Průběh: 

  1. Účastníci se snaží dostat z jedné strany  „řeky“ na druhou. Řeka je tvořena sítí ze čtverců (alespoň 5 x 5). Účastníci nevědí, která cesta přes řeku je bezpečná a kde se naopak skrývá „krokodýl“. Smyslem je zkoušet jednotlivé možnosti a podle principu pokus a omyl co nejdříve najít správnou cestu na druhý břeh Během celé aktivity se nesmí mluvit.
  2. Vyberte jednoho hráče, který nakreslí na malý plánek místa, kde je krokodýl a kde je možné projít bezpečně a také dává zvukem („chramst!“ či slovem „ano/ne“) najevo, zda jde pokusný účastník správnou cestou. Účastníci se rozdělí  na dva týmy.
  3. Jeden z každého týmu vždy zkusí vstoupit do řeky a tvůrce plánu řeky vyjádří, zda je jeho cesta bezpečná či nikoliv. Hráč pokračuje, dokud není „sežrán krokodýlem“. V tu chvíli zkouší štěstí druhý tým.
  4. Hra je založena na pozorném sledování průběhu a nenásilné komunikaci v rámci týmu.

Reflexe: 

Co bylo důležité pro úspěch v této aktivitě? Jak jste si v tom mohli pomoci jako skupina? 

Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Pravidla můžete udělat náročnější, když každému členovi týmu umožníte jen jeden pokus („byl přeci sežrán“). Stejně tak se můžete rozhodnout, zda povolíte chodit i křížem přes roh čtverce nebo vždy jen přes jednu ze čtyř stran čtverce.
Nástroje : provázek, křída či papírová páska pro vytvoření sítě čtverců na zemi