Hry, Pracující

Cílová skupina : žáci 1. stupně
Počet osob : libovolná skupina
Čas : 5–15 min

Aktivita na úvod hodiny, protažení a zklidnění žáků.

Cíle a témata: 

Zklidnit se a zaměřit pozornost na novou aktivitu.

Průběh: 

Žáci pantomimicky napodobují příkazy učitele, pohybují se po prostoru. Učitel zprvu popisuje činnost, později říká jen čísla: 1. poskakujeme, 2. štípeme dříví, 3. vyklepeme ruce a nohy, 4. sedneme si, 5. lehneme si, 6. zívneme, 7. zavřeme oči, 8. vstaneme, 9. protáhneme se a jdeme znovu pracovat.

 

Prostředí : kdekoliv
Poznámky : žádné
Nástroje : nejsou potřeba