Hry, Pocitové obrázky

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně, dospělí
Počet osob : 6–15 osob, 16–30 osob
Čas : 15–30 min

Žáci se skrze hru snaží reflektovat a vyjádřit své pocity z konkrétní události.

Cíle a témata: 

  • Hodnotit práci a činnost ve skupině.
  • Vžít se do pocitů svých i druhých.

Průběh: 

Na viditelné místo napište otázku, která bude pro tuto aktivitu stěžejní.
Na zem rozložte obrázky a vysvětlete, jak bude aktivita probíhat:

  1. Najděte obrázek nebo postavu, která odpovídá vašim pocitům z proběhlé aktivity, např. „Jak mi bylo na adaptačním kurzu?“ nebo budoucí „Jak se těším na vánoční prázdniny?“ (maximálně 5 minut).
  2. Až budete mít vybráno, najděte si ve třídě někoho, jehož obrázek se tomu vašemu v něčem podobá (např. na obou jsou pejsci). Utvořte skupiny po 3 až 4 lidech a zatím si neříkejte, proč jste si vybrali právě tento obrázek (1 minuta).
  3. Žáci ve skupině se domýšlí, proč má kdo ten či onen obrázek (např. „Kdybych si vybral toho pejska, co máš ty, tak by mi asi bylo smutno, že je přivázaný k boudě. Možná ti to připomnělo, že jsme tě v té hře přivázali ke stromu…“).
  4. Každý poté sám řekne, co obrázkem myslel (1 minuta).
  5. Postupně přijdou na řadu všichni (10 minut).
  6. Na závěr se všichni podívají na všechny vybrané obrázky a řeknou, co pro ně bylo nejzajímavější a proč.
  7. Obrázky si účastníci aktivity mohou nechat na památku.
Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Můžete si připravit svou vlastní sadu obrázků, např. pohlednic, fotografií atd. znázorňujících různé nálady. Obrázky je možné zalaminovat, déle pak vydrží. Můžete využít i celé časopisy, které rozstřihnete v polovině tak, aby jednotlivé listy byly volné, výběr obrázků je pak rychlejší. Aktivitu lze rozšířit i na lepení koláže z předložených obrázků (pokud například chceme reflektovat delší období), protáhne se to tak třeba až do dvouhodinového programu. Po skončení aktivity si účastníci mohou obrázky nechat nebo je požádejte, aby vám je vrátili.
Nástroje : větší množství obrázků