Hry, Počítání se zavřenýma očima

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně, dospělí
Počet osob : 6–15 osob, 16–30 osob
Čas : 5–15 min

Skupinová aktivita zaměřená na vnímavost k ostatním.

Cíle a témata:

  • Zklidnit skupinu.
  • Začít se soustředit na další program.
  • Vyzkoušet si vnímavost skupiny nezvyklými cestami.

Průběh: 

  1. Požádejte skupinu, aby se zklidnila a všichni zavřeli oči. Pak vysvětlete zadání.
  2. Úkolem je napočítat nahlas ve skupině do dvaceti. Není však možné počítat popořadě, podle toho, jak kdo sedí.
  3. Nikdo nesmí říci naráz více než jedno číslo. Musí počkat, až zazní aspoň jedno číslo od někoho jiného.
  4. Pokud současně zazní hlas dvou či více lidí, musí skupina začít znovu od jedničky.
  5. Hra končí tehdy, když se skupině podaří plynule vyjmenovat čísla od 1 do 20.

Reflexe: 

„Jak jste spokojeni s výsledkem? Jak to šlo? Co jsme k úspěšnému provedení potřebovali? Hodí se nám tato zkušenost i někde jinde – kde?“ 

Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Místo poslepu lze cvičení provádět v kruhu s pohledem směrem ven. Větší skupiny nemusí počítat do dvacet, ale do počtu, který odpovídá jejímu počtu členů. Pokud jsou mezi čísly dlouhé prodlevy, lze dodatečně upravit pravidla například tak, že mezera mezi čísly nesmí být delší než pět vteřin.
Nástroje : nejsou potřeba