Hry, Po mé pravici je volné místo

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : libovolná skupina
Čas : 15–30 min

Aktivita vhodná k rozvoji vztahů ve třídě, pojmenování a vyzdvižení pozitivní vlastností nebo i jako způsob reflexe po akci.

Cíle a témata: 

učit se vnímat ostatní kolem sebe, oceňovat jejich klady a taktně upozorňovat na nedostatky.

Průběh: 

  1. Posaďte se všichni na židle do kruhu.
  2. Do kruhu přidejte ještě jednu židli, která zůstane na začátku hry volná.
  3. Kdo má volnou židli po své pravé ruce, začíná hru se slovy: „Po mé pravice je volné místo a chci, aby si tam sedl…(jméno některého z účastníků hry), protože…(přidá nějaké ocenění vlastnosti, dovednosti).“
  4. Žáci by měli svá slova říkat pečlivě. Snažte se, aby hovořili co nejkonkrétněji. Snažte se předem vysvětlit, že pokud chci například říct, že si vedle mě má sednout Petr, protože je to můj dobrý kamarád, měl/a bych zkusit pojmenovat, co to znamená, že jsme dobří kamarádi. Snažte se, aby žáci u ostatních hledali stále nové aspekty a učili se je pojmenovávat. Zkuste se vyhnout větám typu: „ať si sedne vedle mě, protože je zábavný.“

 

Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Tato aktivita může sloužit také ke zhodnocení průběhu hodiny či nějaké akce - jak kdo pracoval, jaké myšlenky se mi líbily či nelíbily, co mě překvapilo apod. Můžeme měnit zadání, podle kterého se vybírají žáci na volnou židli.
Nástroje : nejsou potřeba