Hry, Píšeme článek

Cílová skupina : žáci 2. stupně
Počet osob : 2–5 osoby, 6–15 osob
Čas : víc než 45 min

Pomůžeme žákům uvědomit si, jak vypadá novinový článek.

Cíle a témata: 

Vyjadřovat se, formulovat názor, naslouchat, vybrat z řečeného podstatné, zhodnotit akci.

Průběh: 

  1. Po ukončení zajímavé akce (např. soutěže, exkurze, besedy) žáci zpracují poskytnuté informace do podoby novinového článku. Mohou ho doplnit fotografiemi, krátkými rozhovory nebo soutěžními otázkami.
  2. Začněte tím že žákům předložíte aktuální noviny, časopisy a necháte je vybrat článek, který popisuje nějakou konkrétní událost.
  3. Na vybraném článku nechte žáky ukázat, jaké druhy informací v něm nalezli (titulek článku, termín akce, místo, co se komu líbilo, kolik lidí přišlo, rozhovor s účastníky, zda se akce bude opakovat, co bylo nejzajímavější atd.).
  4. Zeptejte se žáků, co z těchto typů informací by chtěli začlenit do článku o své akci. Vycházejte přitom z toho, co zajímá čtenáře. Je třeba vědět, kde bude článek umístěný a kdo ho bude číst).
  5. Rozdělte žáky (podle počtu) do skupinek po 3-4, ve kterých dají dohromady základní informace o akci (co, kdy, kde, kolik, proč atd.) a vymyslí titulek.
  6. Samotné textové zpracování článku je vhodné nechat na šikovném dobrovolníkovi, ve větší skupině to jde pomalu.
  7. Dobrovolník do určitého termínu ukáže všem svůj návrh a článek pak může předat osobě, která o vydání rozhoduje (redaktor).

Reflexe: 

Po vydání článku můžete nad jeho výtiskem zařadit také reflexi. Co jsme se při této práci naučili? Až budeme psát další článek, jak to uděláme? 

Prostředí : vevnitř
Poznámky : Na psaní článku je potřeba myslet již před akcí, abychom nezapomněli udělat správné fotografie, rozhovory apod. Vyberte dobře, kam článek umístíte (školní noviny, regionální i celostátní tisk, internetové stránky atd.). Stejná podoba článku by se neměla objevit na více místech.
Nástroje : papír, počítač, tiskárna, fotoaparát