Hry, Pavouk

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 6–15 osob
Čas : 15–30 min

Tuto aktivitu můžete využít při formování nových kolektivů a k hlubšímu poznání jednotlivých členů. Žáci si při ní uvědomí, čím je kdo pro skupinu důležitý.

Cíle a témata: 

Učit se spolupracovat a vzájemně si naslouchat.
Zamyslet se nad svou jedinečností a hledat oblasti, ve kterých jsme odlišní.

Průběh: 

  1. Na velký papír si skupina žáků předkreslí ovál (tělo pavouka) a od něj tolik čar (nožiček), kolik je členů ve skupině.
  2. Každý si svou „nožičku“ podepíše (na čáru).
  3. Do „těla“ pavouka žáci vpisují to, co mají jako skupina společné, co mají/nemají rádi, co se jim líbí/nelíbí, co dělají a podobně. Pozor, co je napsané v těle pavouka, musí být společné opravdu všem bez výjimky (pokud jeden z dvaceti na rozdíl od všech ostatních nerad zpívá, nemůže se zpěv v těle pavouka objevit).
  4. Pod svém jméno (pod čáru) každý připíše to, v čem je jedinečný, výjimečný, čím by mohl být pro danou skupinu přínosem.

Reflexe: 

Sdělte si, co váš o skupině překvapilo, co bylo nové. Bylo složité najít společné věci?

Prostředí : vevnitř
Poznámky : Výsledný „obrázek“ lze vyvěsit ve třídě a dále s ním pracovat.
Nástroje : velké papíry, fixy.