Hry, Papírový kolotoč

Cílová skupina : žáci 2. stupně
Počet osob : 6–15 osob, 16–30 osob
Čas : 15–30 min

Efektivní evaluační metoda vhodná i k řešení problémových situací.

Cíle a témata: 

  • Vyjádřit se ve skupině k danému problému.
  • Porovnat své názory s ostatními a pojmenovat možná řešení.

Průběh: 

  1. Rozdělte žáky do menších skupinek (cca po 4).
  2. Každá skupinka dostane jeden velký papír s nadepsanou otázkou.
  3. Skupinky napíšou v časovém limitu (3 až 5 min) vše, co je k tématu napadá.
  4. Poté pošlou papír skupině po pravici. Každá skupina tak dostane papír s novým tématem. K výrokům, se kterými souhlasí, udělají „fajfku“ svou barevnou fixou a připíší další návrhy řešení, které je k danému výroku napadají. Po uplynutí časového limitu opět pošlou papír dál. Takto se pokračuje, dokud každý skupinka neobdrží svůj první papír.
  5. Skupinky prodiskutují výsledky kolotoče, které se objevily na jejich papíře a představí je ostatním.

Reflexe: 

Následuje diskuze nad tím, co se v kolotoči objevilo, hledání možných řešení na pojmenované problematické situace.

Prostředí : vevnitř
Poznámky : Každý skupina by měla používat jinou barvu fixy, názory a komentáře jsou potom přehlednější. Možno používat jako hodnotící metodu (výroky jsou zaměřené na reflexi, např. „Jak jsi spokojen se spoluprací vaší skupiny?“, nebo na cokoliv, co zrovna řešíte, např.: „Jak to udělat, abychom v příštím projektu opět nezklamali žáky z 1. stupně?“
Nástroje : velké papíry, barevné fixy