Hry, Papírové míče

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 6–15 osob, 16–30 osob
Čas : 5–15 min

Aktivita, která pomůže pro delší činnosti vsedě nabýt zase svěžesti a zbystřit mysl.

Cíle a témata: 

Odreagovat se a znovu se nabít energií.

Průběh: 

  1. Rozdělte žáky do stejně početných skupin.
  2. Páskou nebo provázkem rozdělte hrací pole na poloviny.
  3. Každý si vyrobí jeden míč tak, že zmačká několik archů novinového papíru a omotá je lepicí páskou.
  4. Po startovacím povelu se všichni snaží přehodit co nejvíce míčů na stranu soupeře. To znamená, že odhazují i míče, které k nim přiletěly od soupeřů.
  5. Po signálu “stop” se spočítají míče, které mají jednotlivé týmy na své straně.
  6. Vyhrává tým s menším počtem míčů.

Reflexe: 

Zeptejte se žáků: Jak to šlo? Jakou taktiku zvolilo vítězné družstvo? Co bylo pro úspěch nejdůležitější? Je to důležité i pro náš úspěch v parlamentu?

Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Nezapomeňte po skončení zdůraznit, že nakonec jsme všichni na jedné lodi, že zápasům je konec.
Nástroje : noviny na tvorbu míčů, páska na vymezení území