Hry, Orchestr

Cílová skupina : žáci 1. stupně
Počet osob : libovolná skupina
Čas : 5–15 min

Aktivita, při které je důležité udržet svůj zvuk a nenechat se svést ostatními.

Cíle a témata: 

Soustředit se, trénovat udržení pozornosti sám na sebe.

Průběh: 

Žáci sedí v kruhu, každý si brouká nebo zpívá svoji melodii či slabiku. Učitel diriguje, zrychluje a zpomaluje tempo, sílí a tiší dynamiku, legato, staccato atd.

Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Hra může mít různé alternativy:
  1. Hráči vydávají pouze rytmické zvuky (tleskání, pleskání, dupání...).
  2. Kombinace rytmických zvuků a melodií.
  3. Kombinace rytmických zvuků, melodií a pohybů (hráči tak napodobují např. vílu, robota...).
Nástroje : nejsou potřeba