Hry, Optimisté a pesimisté

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně, dospělí
Počet osob : 6–15 osob, 16–30 osob
Čas : 5–15 min

Náročná aktivita, při které se otevírají velice osobní témata. Doporučujeme uvádět jen v dobře připraveném kolektivu. Aktivita umožňuje otevřít nevyřčená a hluboko zasunutá témata mezi žáky, kteří se již delší dobu znají.

Cíle a témata: 

Rozvíjet vyjadřovací a konverzační schopnosti.

Průběh: 

  1. Rozdělte děti na optimisty a pesimisty.
  2. Optimisty a pesimisty postavte do dvou řad, čelem k sobě.
  3. První z optimistů řekne nějakou optimistickou větu, např. „Dnes jsem se těšil na parlament.“
  4. Pesimista naproti musí ihned připojit pesimistická dodatek, např. „To bude zase spousta práce!“
  5. Poté přidá další pesimistickou větu a optimista naproti ji zase svým způsobem doplní.
  6. Ten, kdo větu nevysloví, dostává trestný bod.
Prostředí : kdekoliv
Poznámky : Je možné tuto aktivitu zaměřit na činnost žákovského parlamentu a volit podle toho věty např. „To je fajn, že můžu pracovat v parlamentu.“„Nevadí mi, že musím přijít do školy o 20 minut dřív na schůzku.“ „Těším se, že zase něco vymyslíme pro ostatní.“ „Dnes jsem se těšil na Adama ze 4.B.“ apod.
Nástroje : Nejsou potřeba.