Hry, Ohlédnutí pomocí abecedy

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně
Počet osob : 16–30 osob
Čas : 5–15 min

Napadne nás něco ke každému písmenu?

Cíle a témata: 

Reflektovat předchozí aktivitu/ program/ kurz/ školní rok/ zasedání parlamentu.

Průběh: 

  1. Napište na velký papír všechna písmena abecedy (po levé straně, odshora dolů).
  2. Vyzvěte žáky, aby ke každému písmenu napsali co nejvíce slov souvisejících s proběhlým programem.
  3. Když je papír úplně popsaný, nabídněte účastníkům nůžky, aby si každý vystřihl jedno slovo na památku.
Prostředí : vevnitř
Poznámky : Namísto jednoho velkého papíru můžete využít zvláštní papír pro každé písmeno.
Nástroje : velký papír s nadepsanými písmeny, fixy, nůžky