Hry, Objekty

Cílová skupina : žáci 1. stupně, žáci 2. stupně, dospělí
Počet osob : 16–30 osob
Čas : 15–30 min

Aktivita na rozvoj komunikačních dovedností a lehké rozpohybování se.

Cíle a témata:

  • Rozvíjet komunikační dovednosti.
  • Uvědomit si a popsat, že je důležité aktivně naslouchat druhým.

Průběh: 

  1. Každý žák si vymyslí jeden předmět takové velikosti, aby se vešel do dlaně (např. tenisový míček, tužka, bonbón, …). Každý si musí zvolit jiný předmět.
  2. Vybrané předměty zapište na tabuli.
  3. Hráči se rozejdou se svým imaginárním předmětem po místnosti a každý si najde partnera, se kterým si svůj předmět vymění (např. Honza dá svůj míček Janě a ta mu na oplátku dá sůvj předmět, kterým je jablko).
  4. Každý se po první výměně stane vlastníkem nového předmětu, který směnil.
  5. Znovu se všichni rozejdou po místnosti a najdou si někoho nového do dvojice, s kým si předmět vymění. Každý musí takto vyměnit svůj předmět šestkrát.
  6. Hru ukončete ve chvíli, kdy proběhlo šest výměn a předměty, který každý na konci vlastní, zapište na tabuli.
  7. Porovnejte nový seznam s původním seznamem předmětů. Zjistíte, že některé chybí, některé se rozmnožily a možná se objevil i nějaký nový.

Reflexe: 

Možné otázky k reflexi: „Jak se stalo, že se počet předmětů změnil? Co bylo v této hře nejdůležitější? Co bylo nejtěžší? Co si z této hry můžeme odnést pro práci v parlamentu?“ 

Prostředí : kdekoliv
Poznámky : žádné
Nástroje : velké papíry nebo tabule